Obținerea permisului de conducere

Pentru a conduce un autovehicul pe drumurile publice, trebuie să dețineți un permis valid de conducere, care se obține în baza întrunirii unui număr de condiții, și anume:

1.

Condiții de vârstă

în vederea obținerii permisului de conducere, trebuie să întruniți condițiile de vârstă după cum urmează:

 • 16 ani – subcategoriile A1 şi B1
 • 18 ani – categoriile B, BE, H şi subcategoriile A2, C1, C1E
 • 20 ani – după caz:
  • categoria A, în cazul în care faceți dovada conducerii pe o perioadă de cel puțin 2 ani pe un motociclu din subcategoria A2
  • pentru conducerea triciclului cu o putere ce depășește 15 kW
 • 21 ani – categoriile C, CE, F, I şi subcategoriile D1, D1E

24 ani  - categoria A, D şi DE

2.

Cursul de instruire auto

înmatricularea în instituțiile de instruire se efectuează în baza următoarelor documente:

 • actul de identitate, original și copie
 • adeverința medicală a candidatului pentru obținerea permisului de conducere (E 083/e)
 • avizul consultativ narcologic pentru dreptul de a fi admis la cursuri de șoferi (F 092-1/e)
 • concluzia psihiatrică privind aptitudinea de conducere a vehiculului
 • actul de studii, în copie

Ulterior prezentării documentelor veți achita onorariul pentru instruire și veți putea încheia contractul cu instituția de instruire.

2.1.
Documente necesare
2.2.
Adeverința medicală

în scopul obținerii adeverinței medicale, trebuie să faceți examinarea medicală, care se va efectua contra plată de către comisia medicală creată în cadrul instituțiilor medico-sanitare publice. Lista instituțiilor abilitate este disponibilă accesând următorul link: http://www.legis.md/cautare/rezultate/63667

Examinarea medicală va fi efectuată de următorii medici specialiști de profil: internist, oftalmolog, otorinolaringolog, chirurg, neurolog.

La momentul depunerii cererii pentru obținerii adeverinței medicale, trebuie să prezentați următoarele documente:

în cazul unui aviz pozitiv, comisia medicală eliberează adeverința medicală.

3.

Examenul auto

Puteți obține permisul de conducere în baza unui examen care se realizează de către secția de calificare a conducătorilor auto (în cadrul ASP) în raza căreia își are sediul școala pe care ați absolvit-o. Lista subdiviziunilor teritoriale în competența cărora se află examinarea conducătorilor auto este disponibilă accesând: http://www.asp.gov.md/ro/node/1805

Examenul pentru obținerea permisului de conducere constă în proba teoretică și proba practică. Atragem atenția la faptul că puteți solicita examinare la proba teoretică și proba practică doar prin programarea prealabilă sau în regim de urgență, care poate fi efectuată nemijlocit prin următoarele metode:

telefonic, la numărul unic al call centre-ului: 14909

3.1.
Proba teoretică

Proba teoretică constă în examenul de cunoaștere a legislației rutiere, a tehnicilor de acordare a primului ajutor medical și a noțiunilor generale de mecanică auto. Pentru a susține cu succes proba teoretică trebuie să acumulați un punctaj minim de răspunsuri corecte, numărul cărora poate să difere în funcție de categoria de permis pentru care ați aplicat. Detalii suplimentare pot fi obținute accesând: http://www.asp.gov.md/ro/node/1816.

3.2.
Proba practică

Puteți accede la proba practică doar daca ați obținut calificativul “Admis” la proba teoretică.

Proba practică constă în examenul de conducere a autovehiculului în poligon și în traseu, corespunzătoare categoriei/ subcategoriei de permis solicitat. Dacă solicitați permis de conducere pentru subcategoriile A1, A2 , B1 și categoriei A proba practică va consta doar în verificarea îndemânării de conducere în poligoane. Detalii suplimentare pot fi obținute accesând: http://www.asp.gov.md/ro/node/1818

Chestionarul pentru proba practică ce conține informații cu privire la grila de penalizare poate fi obținut accesând: http://www.asp.gov.md/ro/node/1809

Dacă ați întrunit baremul necesar la proba teoretică și cea practică puteți depune solicitare pentru obținerea permisului de conducere.

3.3.
Tarife

Proba teoretică nu este supusă unui tarif. Pentru proba practică este necesara achitarea unei taxe care poate să difere în funcție de categoria de permis la care ați aplicat. Detalii suplimentare pot fi obținute accesând: http://www.asp.gov.md/ro/node/1825

3.4.
Contestație

în cazul în care nu sunteți de acord cu rezultatul examenului de obținere a dreptului de a conduce vehicule puteți contesta această decizie. în acest sens, trebuie sa depuneți contestația în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la data desfășurării examenului contestat. Acest termen poate fi prelungit la prezentarea unui act ce atestă temeinicia depășirii acestuia. Informații suplimentare pot fi obținute accesând: http://www.asp.gov.md/ro/node/1811

4.

Eliberarea permisului de conducere

4.1.
Documente necesare

Pentru perfectarea permisului de conducere, trebuie să prezentați următoarele documente:

4.2.
Termene și tarife

Pentru eliberarea permisului de conducere, veți achita o taxa care diferă în funcție de termenul în care solicitați eliberarea permisului de conducere. Pentru termene restrânse tariful va fi mai mare. Detalii suplimentare pot fi obținute accesând: http://www.asp.gov.md/ro/node/1828

4.3.
Permisul de conducere provizoriu (DLP)

Puteți opta pentru un permis de conducere provizoriu în cazul în care una din următoarele condiții este aplicabilă:

 • ați refuzat, din considerente religioase, numărul de identificare de stat (IDNP). în acest caz, permisul de conducere provizoriu va servi ca document de bază.
 • intenționați să conduceți un autovehicul pe perioada confecționării permisului de conducere.

Permisul de conducere provizoriu se eliberează la momentul adresării, contra cost. Detalii suplimentare pot fi obținute accesând: http://www.asp.gov.md/ro/node/1830

5.

Preschimbarea permisului de conducere

Puteți solicita preschimbarea permisului de conducere în următoarele cazuri:

 • la preschimbarea permisului de conducere de tip vechi pe tip nou;
 • expirarea termenului de valabilitate
 • schimbării datelor personale (numele de familie);
 • restabilirii permisului pierdut.

Pentru preschimbarea permisului de conducere va fi necesară prezentarea unui set de documente în funcție de motivul pentru care solicitați acest lucru. Informații suplimentare sunt disponibile accesând: http://www.asp.gov.md/ro/node/1831